Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkania studyjne w dolnobrzeskiej książnicy

Podczas wizyt studyjnych 5 i 7 października gościliśmy w bibliotece TAMA  delegację bibliotekarzy z Ząbkowic Śląskich oraz  liczne grono bibliotekarzy i przedstawicieli instytucji kultury z Kamiennej Góry. Podczas spotkań realizowane były zadania w ramach projektu BLISKO, celem którego jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” poprzez: rozwijanie lokalnych partnerstw, wzmacnianie kompetencji pracowników, wymianę doświadczeń i aktywizację społeczności lokalnych. Szkolenia, mające na celu podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek na rzecz rozwoju czytelnictwa, poprowadziła Joanna Krasowska z firmy „Bramy Kultury”.

Skip to content