Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Historia Biblioteki

Kalendarium

2020 – Zakończenie budowy oraz zagospodarowania terenu wokół budynku – powstanie nowej siedziby biblioteki. Przeniesienie zbiorów do nowej siedziby.

1 października – Otwarcie dla czytelników Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ”TAMA” w nowej siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 5A.

2019 – Uzyskanie dofinansowania wyposażenia nowej biblioteki dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 (szczegóły w zakładce programy).

2017 – Ogłoszenie przetargu i wyłonienie firmy która wybuduje nową siedzibę biblioteki.

5 października – podpisanie umowy przez dyrektora biblioteki Bogusławę Aleksandrowicz z firmą Olmax Michał Zimnicki na budowę nowego gmachu biblioteki.

4 listopad – Rozpoczęcie prac budowlanych pierwszego etapu.

2017 – Historia i działalności biblioteki została opisana w monografii miasta wydanej przez Urząd Miejski pt. „Brzeg Dolny. Dzieje wybranych instytucji i zagadnień”.

2010 – Przystąpienie biblioteki do projektu „Program Rozwoju Bibliotek”. Uzyskanie ciekawych szkoleń dla bibliotekarzy oraz sprzętu – komputery, drukarki, aparaty fotograficzne do filii bibliotecznych.

2009 – Otwarcie filii nr 1 w Starym Brzegu w nowym lokalu – Rynek 5 (wrzesień).

2009 – Obchody 60 rocznicy powstania i działalności Biblioteki (maj).

2006 – Otwarcie czytelni Internetowej, w ramach programu ”Ikonka” w wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Głównej, z której z bezpłatnego dostępu do internetu mogą korzystać mieszkańcy naszej gminy.

2005 – Remont i modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na osiedlu Fabrycznym – malowanie, wymiana oświetlenia i drzwi, remont korytarza i klatki schodowej.

2005 – Ponowne powołanie działu gromadzenia i opracowania zbiorów i rozpoczęcie prac nad komputerowym katalogiem bibliotecznym.

2004 – Zakup zestawu komputerowego i programu bibliotecznego Libra 2000 do formalnego i rzeczowego opracowania nowości wydawniczych.

2004 – obecnie – Funkcje dyrektora pełni Bogusława Aleksandrowicz.

2001 – Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 lutego 2001 r. przekształca się Bibliotekę z jednostki budżetowej w gminną instytucję kultury. Zostaje ona wpisana pod nr 2 do Rejestru Instytucji Kultury w gminie Brzeg Dolny.

2001 – Przeniesienie filii nr 3 na osiedlu Warzyń do wspólnego lokalu z biblioteką Publicznego Gimnazjum.

1999 – Zawieszenie działalności filii nr 1 w budynku Domu Kultury. Przeniesienie księgozbioru do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz do biblioteki głównej. Sytuacja taka utrzymuje się do 2009 r.

1996 – Zmiana statusu placówek bibliotecznych. Biblioteką główną mianowano dotychczasową filię nr 1 na osiedlu Fabrycznym, natomiast dotychczasowa biblioteka macierzysta przy ul Kolejowej 29 stała się od tego czasu filią nr 1.

W tym także roku biblioteka na osiedlu Fabrycznym, dzięki staraniom władz otrzymuje nowy lokal w budynku po byłym przedszkolu przy ul. Zwycięstwa. Pomieszczenia wyremontowano i dostosowano do potrzeb bibliotecznych. Łącznie do dyspozycji biblioteki jest powierzchnia 176m2. Zlokalizowano tutaj wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci z kącikiem czytelniczym, gabinet dyrektora i magazyn biblioteczny. W budynku oprócz biblioteki mieszczą się inne instytucje.

1996 – Przejęcie w darze po zlikwidowanej bibliotece szpitalnej 1200 książek.

1995 – Zatwierdzenie przez Radę Miejską Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

1994 – Zmiana lokalu filii nr 3 – przeniesienie do budynku Szkoły Podstawowej nr 6.

1993 – Przeprowadzka filii nr 3 na ul. Przedszkolną 2, gdzie zajęła lokal wspólnie z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 6.

1992 – Przeniesienie filii nr 2 w Pogalewie Wielkim do budynku Szkoły Podstawowej (na górce). Tam mieści się do chwili obecnej.

1991 – Biblioteka staje się placówką samorządową finansowaną z budżetu gminy. Od stycznia tego roku samorząd przejął wiele zadań, w tym opiekę nad siecią bibliotek publicznych.

1991 – Przeniesienie filii nr 3 do lokalu spółdzielni mieszkaniowej „Chemik” przy ul. Tęczowej 29.

1990 – Formalnie przestał istnieć dział gromadzenia i opracowywania zbiorów. Pracę tego działu przejmują bibliotekarze poszczególnych placówek.

1986 – Remont biblioteki macierzystej w Domu Kultury: dokonano zmiany oświetlenia, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, odnowiono pomieszczenia (wykonano odgrzybianie, malowanie, cyklinowanie). Zakupiono nowe regały, firany i zasłony

1985 –Powołanie i otwarcie filii nr 3 na osiedlu Warzyń. Pierwsza siedziba w budynku WSS „Społem”.

1985-2003 – Dyrektorem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym zostaje Regina Grzyś.

1983 – Rok rekordowy jeśli chodzi o istnienie punktów bibliotecznych. Istniało ich 14, w tym 11 na wsi.

1979 – Utworzenie oddziału dla dzieci i młodzieży przy filii nr 1 na Osiedlu Fabrycznym.

21.05.1979 – Otwarcie nowego lokalu filii nr 1 na Osiedlu Fabrycznym w budynku po firmie budowlanej przy ul. Lelewela (plac targowy), który zaadoptowano dla potrzeb biblioteki. Miało to być pomieszczenie tymczasowe a okazało się siedzibą filii na całe 16 lat.

1978-1985 – Funkcję kierownika pełniła Jolanta Marszał (Domalewska).

1977 – Utworzenie działu gromadzenia i opracowywania zbiorów w bibliotece głównej. Zatrudniony tam pracownik dokonywał zakupów książek dla wszystkich placówek. Zajmował się także formalnym i rzeczowym opracowaniem zbiorów.

1976 – Filia nr 2 w Pogalewie Wielkim przeprowadza się do nowego lokalu w budynku po byłej szkole podstawowej, wyremontowanym przez Inspektorat Oświaty i Wychowania w Brzegu Dolnym.

1973 – Otwarcie filii nr 2 w Pogalewie Wielkim.

1969– Otwarcie filii bibliotecznej nr 1 na osiedlu Fabrycznym w Hotelu Piast. Placówka zajęła lokal o pow. 30m2, złożony z dwóch pomieszczeń ciasno wypełnionych regałami. Do biblioteki ustawiały się kolejki czytelników.

1957 – Przeprowadzka biblioteki do Zakładowego Domu Kultury przy N. Z. P. O. Rokita w wyremontowanym klasycystycznym pałacu nad Odrą przy ul. Kolejowej 29. Biblioteka otrzymała lokal o powierzchni 81 m2, na pierwszym piętrze. Przez 2 lata dzieliła swoje pomieszczenia z biblioteką zakładową Rokity, aż do chwili, gdy 16.03.1959r. dyrekcja zakładów dokonała likwidacji swojej biblioteki, przekazując księgozbiór w ilości 1442 woluminy na rzecz biblioteki miejskiej. Lokal ten pozostał siedzibą brzeskiej książnicy do 1999r.

1955-1978 – Stanowisko kierownika obejmuje Krystyna Młodożeniec. W tym okresie biblioteka przestaje być placówką o obsłudze jednoosobowej i przyjęto dwie bibliotekarki do obsługi czytelniczej i organizacji prac oświatowych.

1954–1955 – Placówką kieruje Krystyna Domarecka (Starczyk).

1951-1952 – Kierownikiem biblioteki jest Julia Doryń.

1951 – Biblioteka przenosi się do większego pomieszczenia, w budynku prywatnym należącym do pana Franciszka Piecucha. Budynek mieścił się w Rynku pod nr 22.

1949 – 1951 – pierwszym pracownikiem i kierownikiem była Eugenia (Genowefa) Husiatyńska.

16.01.1949 r. – Powołanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym oraz dwóch punktów bibliotecznych w Jodłowicach i Urazie, uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Brzegu Dolnym, na podstawie okólnika nr 54 z dnia 21 lipca 1948r. wydanego przez Radę Państwa.

Pierwszą siedzibą biblioteki był lokal przy ul. Jana nr 1 o powierzchni 35m2, znajdujący się w budynku zajmowanym także przez świetlicę Prezydium Gminnej Rady Narodowej, kino i mieszkanie prywatne. Wyposażenie Biblioteki było wówczas bardzo skromne: cztery regały na 2000 książek, biurko, stół okrągły, cztery krzesła, dwa taborety i stojący zegar wypożyczony w Zarządzie Gminnym.

Skip to content