Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przygoda z robotyką i programowaniem

Podczas ostatnich dni ferii w bibliotece TAMA, uczestnicy zajęć rozwijali swoje kompetencje cyfrowe, pracując na zestawach LEGO Education SPIKE Essential. Klocki te umożliwiają programowanie za pomocą sprzętu takiego jak: inteligentny Hub, silniki, matryca świetlna oraz czujnik kolorów, dzięki czemu nauka przedmiotów STEAM jest interaktywna. Zajęcia przeprowadzili bibliotekarze biblioteki TAMA w celu zwiększenia kontaktu dzieci z nowoczesnymi technologiami.

Niezmiernie się cieszymy, że kreatywne wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w przestrzeniach edukacji pozaformalnej jak biblioteka odniosło sukces w postaci dużego zainteresowania i zadowolenia wśród młodych użytkowników naszej placówki.

Doposażenie pracowni komputerowej w bibliotece TAMA w sprzęt do nauki robotyki i programowania zrealizowano w ramach działań projektowych miniPAKT – gminne pracownie komputerowe, na który Gmina Brzeg Dolny pozyskała grant o wartości 104 700 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Skip to content