Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkanie z Henrykiem Strzyżem – autorem książki „Za horyzontem nadziei”.

Najlepszym sposobem na przybliżenie historii najnowszej jest poznanie jej dzięki ludziom, którzy ją tworzyli, biorąc udział w trudnych wydarzeniach – ich losy budują naszą tożsamość, wpływając na to, kim dziś jesteśmy. Choć nie widzimy tego na pierwszy rzut oka, nas również dotyka palec historii, są jednak postacie, które zetknęły się z jej działaniem w szczególny sposób. Przekazując swoje doświadczenia, pomagają nam zrozumieć rządzące nią mechanizmy. Do takich postaci należy Henryk Strzyż, chemik, wieloletni pracownik oraz dyrektor generalny – prezes Zakładów Chemicznych „Rokita” SA w Brzegu Dolnym w latach 90-tych, autor niedawno wydanej książki, opisującej losy działaczy podziemia solidarnościowego, działającego na terenie Brzegu Dolnego i Wołowa.

Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2021 r., się w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, podczas którego autor promował swoją książkę „Za horyzontem nadziei”. Pan Henryk przekazuje nam swoje wspomnienia od wyjścia z aresztu w 1983 r. do wyborów do parlamentu w 1989 roku. Treść książki zawiera obrazowe fragmenty, które zapadają w pamięć czytelnika: fiołki przemycone z ciastem w paczce dla aresztanta, epizod z „Wieczorem Wrocławia” w roli sygnału identyfikacyjnego, mającego ułatwić zdobycie papieru przeznaczonego do druku nielegalnych wydawnictw. Wśród opowieści Pana Henryka nie zabrakło historii o bohaterskiej postawie wielu mieszkańców naszego miasta: członków tajnej komisji zakładowej, kolporterów „bibuły”, łączników, uczestników manifestacji i wieców i innych osób organizujących zbiórki pieniędzy m.in. na wykupienie aresztowanych działaczy. Ciekawa jest również historia powstania sztandaru. Pan Tadeusz Barecki zaproponował jego wykonanie. Sztandar ufundowany został wspólnymi siłami związkowców, dzięki zorganizowanej zbiórce funduszy. Miejsc, w których spoczywał było kilka, jego tułaczka trwała do chwili, gdy w czerwcu 1989 r. ujrzał światło dzienne, by przy wtórze orkiestry dętej, zostać przeniesionym z kościoła do zakładów Rokity. Sztandar stał się również obiektem zainteresowania służb specjalnych, które aby go znaleźć organizowały rewizje.

Podczas spotkania biblioteka zaprezentowała zbiór eksponatów o tematyce solidarnościowej pt. „Działalność NSZZ „Solidarność” przy NZPO „Organika-Rokita” w Brzegu Dolnym, w latach 1980-1989”. Materiały pochodzą ze zbiorów Pana Henryka Strzyża i Tadeusza Bareckiego. Na wystawie znalazły się: wydawnictwa okolicznościowe – ogólnopolski Tygodnik „Solidarność”, sztandar NSZZ przy NZPO Organika – Rokita, medale i odznaczenia za działalność w związku, monety i znaczki okolicznościowe, a także wydawnictwa książkowe. Autor wspomnień przekazał na rzecz biblioteki oryginalne wydanie „Raportu Tajnej Komisji zakładowej NSZZ Solidarność Nadodrzańskich Zakładów Chemicznych Przemysłu Organicznego Organika-Rokita w Brzegu Dolnym”, dotyczącego represji w tymże, w okresie od 13.12.1981 r. do 13.12.1988 r.

„Niech podane w nim fakty staną się przyczynkiem do poznania ludzi, którzy mieli odwagę  stanąć do walki z opresyjnym systemem PRL-u”: w ten sposób Henryk Strzyż zadedykował specjalne wydanie biuletyn „Solidarność”.  

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, która mieści się w sali konferencyjnej biblioteki TAMA do dnia 31 grudnia 2021 r. w godzinach otwarcia placówki.

Skip to content