Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekt miniPAKT

Od listopada Gmina Brzeg Dolny realizuje projekt miniPAKT – gminne pracownie komputerowe, na który pozyskała grant o wartości 104 700 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest wyposażenie pracowni robotycznej i programowania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej TAMA w Brzegu Dolnym w:
– sprzęt komputerowy (2 tablety),
– mikrokontrolery i mikrokomputery,
– zestawy do programowania robotów,
– zestawy do nauki programowania dla dzieci,
– zestawy do nauki elektroniki,
– zestawy do robotyki i inne komponenty robotyczne kompatybilne z zakupionym sprzętem.
Zakupiony w ramach niniejszego projektu sprzęt posłuży do przeprowadzenia warsztatów edukacji STEAM dla uczniów, nauczycieli, osób dorosłych, którzy mogą rozwijać poprzez kreatywne wykorzystanie nowych technologii cyfrowych przy zastosowaniu m.in. innowacyjnych ścieżek, scenariuszy prowadzenia zajęć i szkoleń w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej

W ramach działań projektowych pracownia komputerowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA została doposażona w sprzęt do nauki robotyki i programowania, są to m.in. zestawy edukacyjnych klocków konstrukcyjnych, roboty i tablety. Sprzęt dostosowany jest do różnych grup wiekowych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami: przedszkolaki będą miały możliwość nauki prostego kodowania, w którym pomoże im robot w kształcie pszczółki, a nieco starsze dzieci mogą korzystać z możliwości nauki ekologii, fizyki czy poznania emocji dzięki robotom Photon. Dzięki kilkudziesięciu zestawom klocków LEGO SPIKE uczniowie z klas 1-3 oraz 4-8 będą mogli tworzyć swoje własne roboty, które przy zastosowaniu komend napisanych w języku programowania Skratch będą poruszać się w sposób wskazany przez młodych konstruktorów. Dodatkowo w TAMIE realizowane będą zajęcia dotyczące nauki podstaw elektroniki i programowania w ramach interaktywnych projektów na bazie platformy Arduino i modułów wyświetlaczy, diod czy głośników. Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych TAMA stanie się przestrzenią edukacji metodą pracy STEAM:

S – Science – nauka
T – Technology – technologia
E – Engineering – inżynieria
A – Arts – sztuka
M – Mathematics – matematyka

.

Skip to content