<p class='opis'>Mali badacze</p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p>
Nawigacja
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarzeń.

Nowości wydawnicze
Ankieta
W jaki sposób najczęciej trafiasz na ciekawe książki?

samodzielnie wyszukuję książki na półce w bibliotece

ciekawe książki poleca mi bibliotekarz

polecenia rówieśników, rodziny, znajomych

czytanie recenzji w prasie lub gazetek w bibliotece

inne

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w  Brzegu Dolnym


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Brzegu Dolnym z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 3, 56-120 Brzeg Dolny, reprezentowana przez Dyrektora – Panią Bogusławę Aleksandrowicz.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Brzegu Dolnym jest Pani Aleksandra Kmicińska, kontakt: listowy na adres Administratora, telefoniczny pod numerem 71 319 55 09, e-mail: iod.migbp.bd@gmail.com, osobisty
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00.

Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług wynikających z działalności biblioteki na podstawie: ustawy o bibliotekach  z dnia 27.06.1997 r. (Dz.U.1997 nr 85 poz. 539), czyli obsługa użytkowników biblioteki poprzez udostępnianie zbiorów oraz ochrona materiałów bibliotecznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. (Dz.U.1991 nr 114 poz. 493) z uwagi na organizowane imprezy czytelnicze oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. a/b/c/d/e.

Dane osobowe przetwarzane przez Miejską i Gminna Bibliotekę Publiczną w Brzegu Dolnym to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz wizerunek.

Organy publiczne, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu ustania aktywności związanej z korzystaniem z usług bibliotecznych, po ich upływie dane będą usuwane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym wynikającym
z treści regulaminu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

Współpracują z nami
Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by PHP-Fusion