<p class='opis'>Mali badacze</p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p>
Nawigacja
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Brak wydarzeń.

Nowości wydawnicze
Ankieta
W jaki sposób najczęciej trafiasz na ciekawe książki?

samodzielnie wyszukuję książki na półce w bibliotece

ciekawe książki poleca mi bibliotekarz

polecenia rówieśników, rodziny, znajomych

czytanie recenzji w prasie lub gazetek w bibliotece

inne

Regulamin filii
REGULAMIN FILII BIBLIOTECZNEJ


1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z filii bibliotecznej mog korzysta wszyscy mieszkacy Miasta i Gminy Brzeg Dolny.
2. Korzystanie z filii jest bezpatne.
3. Przy zapisie czytelnik powinien:
a) okaza dowd osobisty lub paszport
b) wypeni kart zapisu i zobowiza si podpisem do przestrzegania regulaminu
4. Za niepenoletniego czytelnika odpowiadaj i podpisuj zobowizanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstaw zapisu jest dowd osobisty lub paszport jednego z rodzicw lub opiekuna prawnego.
5. Czytelnik zobowizany jest niezwocznie informowa Bibliotek o zmianie miejsca zamieszkania lub innych istotnych zmianach w danych osobowych.
6. Dane osobowe gromadzone przez bibliotek s przetwarzane wycznie do celw statutowych okrelonych w Ustawie o bibliotekach i podlegaj ochronie zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych.
7. Wierzchnie okrycie, parasol , torb, teczk, plecak czytelnik powinien zostawi w wyznaczonym miejscu, zabierajc ze sob wartociowe przedmioty, gotwk i dokumenty.
8. Przy sporzdzaniu notatek czytelnik korzysta z wasnych materiaw pimienniczych.
9. W filii obowizuje cisza , zakaz palenia tytoniu i spoywania posikw oraz korzystania z telefonw komrkowych.2. KAUCJE

1. Kaucje od czytelnikw pobierane s w nastpujcych przypadkach:
a) jeli czytelnik nie jest staym mieszkacem Miasta i Gminy Brzeg Dolny
b) przy wypoyczeniu szczeglnie cennych egzemplarzy
2. Po upywie 6 miesicy od zaprzestania korzystania filii, nie odebrana kaucja jest wpacana na dochody Biblioteki.3. UDOSTPNIANIE ZBIORW

1. Wypoyczy mona jednorazowo - 3 ksiki wraz z dokumentami towarzyszcymi na okres nie duszy ni 1 miesic. Wybrane zbiory czytelnik rejestruje u dyurnego bibliotekarza.
3. Biblioteka moe przesun termin zwrotu wypoyczonej ksiki, wycznie jeeli nie ma na ni zapotrzebowania ze strony innych czytelnikw, jeli czytelnik zwrci si z tak prob osobicie, telefonicznie lub poczt elektroniczn nie pniej ni w dniu upywu terminu zwrotu.
4. Biblioteka moe skrci ustalony termin zwrotu ksiek, jeeli stanowi one szczeglnie poszukiwane pozycje.
5. Na prob czytelnika Biblioteka moe zarezerwowa ksiki aktualnie wypoyczone przez innych czytelnikw. Czas rezerwacji upywa po 2 dniach.
6. W czytelni mona korzysta ze zbiorw czytelni oraz z innych zbiorw
Filii. Przyniesione ze sob materiay czytelnik zobowizany jest zgosi u dyurnego bibliotekarza.
7. Udostpnionych materiaw nie wolno wynosi z czytelni bez zgody dyurujcego bibliotekarza.
8. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca ksiki i czasopisma. Czytelnik obowizany jest wpisa si do zeszytu odwiedzin.
9. Jeeli czytelnikowi potrzebna jest ksika, ktrej nie ma w ksigozbiorze, Filia moe udzieli informacji, w ktrej z filii MBP na terenie miasta moe si ona znajdowa.
10. Biblioteka udziela informacji dotyczcych zbiorw, doboru literatury na interesujcy czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogw, wydawnictw informacyjnych i innych materiaw znajdujcych si w Bibliotece.4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORW

1. Czytelnik jest zobowizany do poszanowania ksiek bdcych wasnoci spoeczn i dobrem kultury narodowej, powinien te zwrci uwag na stan ksiki przed jej wypoyczeniem. Zauwaone uszkodzenia naley zgosi bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynike z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia ksiki odpowiada czytelnik. Wysoko odszkodowania ustala bibliotekarz w zalenoci od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartoci ksiki na rynku. W przypadku zagubienia wydawnictwa wielotomowego czytelnik pokrywa koszty caoci na sumy wpacone z tytuu odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Za zgod bibliotekarza czytelnik moe dostarczy zamiast zagubionej lub zniszczonej ksiki- inn, nie mniejszej wartoci i przydatn bibliotece.5. PRZETRZYMYWANIE ZBIORW

1. Za przetrzymywanie ksiek ponad termin okrelony w regulaminie Biblioteka pobiera opat w kwocie 0.50 z od wolumina za kady rozpoczynajcy si tydzie po terminie zwrotu.
3. Czytelnik, do ktrego Biblioteka wysaa upomnienie pokrywa rwnie jego koszty.
4. Jeeli czytelnik odmawia zwrotu ksiek lub uiszczenia opat, Biblioteka dochodzi swoich roszcze zgodnie z przepisami prawa.6. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski czytelnicy mog wpisywa do ksiki skarg i wnioskw.7. PRZEPISY KOCOWE

1. Czytelnik, ktry odbiega zachowaniem lub higien od oglnie przyjtych norm, zakca porzdek pracy lub nie stosuje si do przepisw niniejszego regulaminu moe by czasowo,
a w szczeglnie drastycznych przypadkach na stae, pozbawiony prawa korzystania z filii.
Decyzj w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu
okrela regulamin korzystania z komputerw i Internetu.
Współpracują z nami
Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by PHP-Fusion