<p class='opis'></p><p class='opis'>Mali badacze</p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p><p class='opis'></p>
Nawigacja
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Brak wydarzeń.

Nowości wydawnicze
Ankieta
W jaki sposób najczęciej trafiasz na ciekawe książki?

samodzielnie wyszukuję książki na półce w bibliotece

ciekawe książki poleca mi bibliotekarz

polecenia rówieśników, rodziny, znajomych

czytanie recenzji w prasie lub gazetek w bibliotece

inne

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP DEKLARACJI

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna „TAMA” w Brzegu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu strony internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu Dolnym: http://biblioteka.brzegdolny.pl/

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 1.04.2010
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.10.2020

 

STATUS POD WZGĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad powstaniem nowej strony internetowej, dostosowanej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem nowa strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków
  • na stronie są przyciski, które nie zawierają treści
  • strona nie posiada wersji kontrastowej
  • na niektórych podstronach struktura nagłówków strony może mieć zachwianą hierarchię
  • w artykułach pojawiają się treści obcojęzyczne bez zamieszczonej translacji
  • niektóre podstrony nie wyświetlają polskich znaków

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia: 16.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: biblioteka.brzegdolny@gmail.com; Tel.: 71 319 07 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

· Biblioteka TAMA jest jednokondygnacyjnym pozbawionym progów budynkiem z szerokim wejściem głównym oraz otwieranymi obustronnie drzwiami (drzwi nie są automatycznie otwierane) do wypożyczalni i sali wielofunkcyjnej

· Przy wejściu znajdują się bramki zabezpieczeń RFiD, przez które może przejechać osoba na wózku

· Wnętrze jest przestronne, szerokie są odległości pomiędzy regałami

· Osobna toaleta z włącznikiem do światła na odpowiedniej wysokości, wyposażona jest w dodatkowe poręcze

· W strefie komputerowej, jedno ze stanowisk jest przeznaczone  dla osób niepełnosprawnych - słabowidzących. Komputer wyposażono w specjalną klawiaturę z dużymi literami, słuchawki oraz program komputerowy powiększający tekst. Wszystkie stanowiska komputerowe mają możliwość regulacji wysokości blatu i siedziska

· Przy czytaniu tekstów drukowanych można skorzystać z liniału i folii powiększającej

· Stacja do samodzielnego wypożyczania książek jest odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózkach. Biblioteka posiada 3 czytaki książek, które udostępnia osobom z dysfunkcjami wzroku

· Różnorodne siedziska i różnej wysokości stoliki dają możliwość wybrania wygodnego miejsca dla użytkownika niepełnosprawnego

· Na zewnątrz budynku, teren jest płaski, wyłożony kostką, co zapewnia dobre warunki dla poruszania się osób niepełnosprawnych

· Można wejść z psem asystującym

· Przy wejściu na ścianie  jest informacja wizualna o rozkładzie pomieszczeń

· Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line

· W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących

· W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a

· Biblioteka dysponuje  miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych

· Biblioteka dysponuje miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych

 

FILIA NR 1

· Filia nr 1 mieści się na jednej kondygnacji na parterze budynku mieszkalnego

· Do wejścia głównego prowadzą schody, 3 stopnie.

· Brak drzwi automatycznie otwieranych

· Placówka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

· Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

· Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących

· Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

· W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a

· Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem

asystującym i psem przewodnikiem

· Osoby, dla których pokonanie schodów stanowi barierę, mogą

skontaktować się z pracownikiem pod nr tel.71-319-00-99.  Pracownik

udostępni potrzebne zbiory biblioteczne przed wejściem do biblioteki.

· Brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

 

FILIA NR 2

· Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku szkolnym na piętrze

· Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ulicy powiatowej

· Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób

niepełnosprawnych

· Żeby dostać się do pomieszczenia filii bibliotecznej trzeba pokonać schody - 20 stopni

· Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem

asystującym

· Budynek nie dysponuje windą dla osób niepełnosprawnych

· Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących

· Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

· W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a

· Wejście do pomieszczenia filii nie jest zabezpieczone bramkami

brak drzwi automatycznie otwieranych

· W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych

· Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

· W budynku są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony

przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w

formie tablic informacyjnych i znaków

· Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą

skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 782946900.  Pracownik

zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne

· Brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

 

FILIA NR 3

· Filia biblioteczna usytuowana jest na parterze budynku szkolnego

· Żeby wejść do biblioteki trzeba przejść przez bramkę, której szerokość wynosi około 140 cm

· Wejście do biblioteki stanowią podwójne drzwi. Szerokość pojedynczych drzwi wynosi około 92 cm, ale można otworzyć drugą część przy pomocy innej osoby.

· W bibliotece znajduje się wysoka lada biblioteczna (113 cm). Bibliotekarz może podejść do osoby niepełnosprawnej i podać interesującą pozycję.

· Szerokość wejścia do wypożyczalni wynosi 89 cm. Odległości  między regałami 

mają różną szerokość od 58 do ponad 80 cm 

· Wyjście awaryjne jest oznaczone

· Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem

asystującym i psem przewodnikiem

· Placówka posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

· W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a

· Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

· Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

· Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących

· Przed wejściem głównym do szkoły znajduje się parking z oznaczonym miejscem dla samochodu osoby niepełnosprawnej

Współpracują z nami
Współpracują z nami

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by PHP-Fusion